Posao u sjevero zapadnoj Istri, Umag, Novigrad, Poreč

Istraturist je kompanija usmjerena stalnom povećanju kvalitete proizvoda i usluge te postizanju visoko postavljenih ciljeva koji zahtijevaju stručne, sposobne i motivirane ljude s naglašenim kompetencijama potrebnim za rad u dinamičnom okruženju.  Zbog toga je pokušaj pronalaska posla u Umagu i Istraturistu dobra opcija za one koji traže posao. Direkcija ljudskih resursa Istraturista uz organizaciju, sustav nagrađivanja, zapošljavanje i kadrovsku administraciju, najveću pažnju poklanja edukaciji i razvoju zaposlenika. Tako svake godine kroz različite programe edukacije prolazi nekoliko stotina radnika, kako putem internih ili eksternih seminara, tako i kroz on the job edukaciju koja se provodi u objektima ili u objektima Sol Meliá-e u Španjolskoj. S obzirom da najveći dio svog poslovanja ostvaruju u sezonskim mjesecima, svake godine zapošljavaju i do 1000 sezonskih zaposlenika - kvalificiranih kuhara i konobara, recepcionera, sobarica i drugog pomoćnog osoblja. Osim kontinuirane potrebe za sezonskim zaposlenicima, stalne promjene i novi standardi poslovanja otvaraju mogućnost mladim i ambicioznim kandidatima različitih struka da prihvate izazov i doprinesu ostvarenju misije Istraturista.